Σημερινό ωράριο εξυπηρέτησης: από 08:00 έως 21:00
 • English
 • Διάρκεια δανεισμού

  Το σύνολο των βιβλίων που μπορεί κάποιος να δανειστεί ταυτόχρονα, το χρονικό διάστημα δανεισμού και ο αριθμός ανανεώσεων κατά κατηγορία τεκμηρίου και κατηγορία δανειζομένου παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

   

  Κατηγορία τεκμηρίου Χρονικό διάστημα δανεισμού Αριθμός ανανεώσεων
  ΔΕΠ: μέχρι 5 βιβλία
  ΑΕΧΕ 15 ημέρες 1
  ΑΣΧΕ 15 ημέρες 1
  ΑΣΧΞ 15 ημέρες 1
  Δ1Ν 1 νύχτα 0
  Δ 30 ημέρες 2
  ΜΦ (Μεταπτυχιακοί φοιτητές): μέχρι 4 βιβλία
  AEXE 15 ημέρες 1
  ΑΣΧΕ 15 ημέρες 1
  ΑΣΧΞ 15 ημέρες 1
  Δ1Ν 1 νύχτα 0
  Δ 30 ημέρες 2
  Φ (Φοιτητές): μέχρι 3 βιβλία
  ΑΕΧΕ 7 ημέρες 1
  ΑΣΧΕ 15 ημέρες 1
  ΑΣΧΞ 10 ημέρες 2
  Δ1Ν 1 νύχτα 0
  Δ 30 ημέρες 2
  ΕΠ (Λοιπό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό): μέχρι 3 βιβλία
  ΑΕΧΕ 7 ημέρες 1
  ΑΣΧΕ 15 ημέρες 1
  ΑΣΧΞ 10 ημέρες 2
  Δ1Ν 1 νύχτα 0
  Δ 30 ημέρες 2
  ΕΧ (Εξωτερικοί χρήστες): μέχρι 2 βιβλία
  AEXE 7 ημέρες 0
  ΑΣΧΕ 7 ημέρες 0
  ΑΣΧΞ 7 ημέρες 0
  Δ1Ν 1 νύχτα 0
  Δ 30 ημέρες 2

   

  • ΑΕΧΕ : αντίτυπα ευρείας χρήσης ελληνόγλωσσα
  • ΑΣΧΕ : αντίτυπα συνήθους χρήσης ελληνόγλωσσα
  • ΑΣΧΞ : αντίτυπα συνήθους χρήσης ξενόγλωσσα
  • Δ1Ν : αντίτυπα που δανείζονται για μία νύχτα
  • Δ : αντίτυπα που ανήκουν σε δωρεά
  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email