Σημερινό ωράριο εξυπηρέτησης: από 08:00 έως 21:00
 • English
 • Βάσεις Δεδομένων

  Η συλλογή βάσεων δεδομένων της ΒKΠ περιλαμβάνει και ευρετηριάζει μια σειρά συνδρομητικών και ελεύθερης πρόσβασης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης όπως:

  • Βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων: Υπηρεσίες που παρέχουν μόνο βιβλιογραφικά δεδομένα ή έμμεσες πληροφορίες (τίτλο, συγγραφέα, ημερομηνία δημοσίευσης κλπ) για τον εντοπισμό συγκεκριμένων τεκμηρίων (άρθρα περιοδικών, βιβλία κλπ). Περιλαμβάνονται διεπιστημονικές βάσεις και θεματικές βάσεις που παρέχουν εξειδικευμένη πληροφορίες σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα Web of Science, OCLC First Search, κλπ.
  • Βάσεις πλήρους κειμένου: Υπηρεσίες που εκτός από τις δυνατότητες αναζήτησης βιβλιογραφικών δεδομένων παρέχουν και πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ή στην κύρια πληροφορία του κάθε τεκμηρίου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα HEAL-Link Search
  • Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, θησαυροί
  • Συλλογές δεδομένων: Υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε συλλογές συγκεκριμένων επιστημονικών δεδομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμαη υπηρεσία Journal Citation Report που περιλαμβάνει τα impact factors περιοδικών.
  • Κατάλογοι βιβλιοθηκών

  Η αναζήτηση και ο εντοπισμός της κατάλληλης για τις ανάγκες σας βάση δεδομένων γίνεται με την χρήση του ενιαίου περιβάλλοντος αναζήτησης και ευρετηρίασης σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές της ΒΚΠ και τις επιλογές Αναζήτηση ή Ευρετήριο.

  Οι συνδρομητικές βάσεις δεδομένων αποτελούν είτε μεμονωμένες και αυτοτελείς συνδρομές της ΒΚΠ, είτε συνεργατικές συνδρομές στα πλαίσια σχετικών συμφωνιών πρόσβασης της HEAL-Link. Και στις δύο περιπτώσεις η πρόσβαση και χρήση τους είναι δυνατή από σταθμούς εργασίας του ιδρύματος ή από προσωπικούς υπολογιστές με τη χρήση της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης που παρέχει το UPnet στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email