Σημερινό ωράριο εξυπηρέτησης: από 08:00 έως 21:00
 • English
 • Αποθεματικός Λογαριασμός

  Κάθε χρήστης της ΒΚΠ έχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Αποθεματικού Λογαριασμού για τη διαχείριση των παραγγελιών τεκμηρίων από την Υπηρεσία Διαδανεισμού της ΒΚΠ, ενώ παράλληλα μπορεί να ανήκει -υπό διάφορες προϋποθέσεις- σε περισσότερους Αποθεματικούς Λογαριασμούς άλλων χρηστών ως Χρήστης-Μέλος.

  Κάτοχος και Μέλη Αποθεματικού Λογαριασμού

  Ο χρήστης που δημιουργεί τον Αποθεματικό Λογαριασμό θεωρείται ως Κάτοχος του Λογαριασμού και μπορεί να εντάξει σε αυτόν απεριόριστο αριθμό Χρηστών-Μελών, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι χρήστες της ΒΚΠ και να κατέχουν την Κάρτα Χρήστη της ΒΚΠ.

  Δημιουργία νέου Αποθεματικού Λογαριασμού

  Για την δημιουργία ενός νέου Αποθεματικού Λογαριασμού απαιτείται η συμπλήρωση της «Αίτησης Δημιουργίας Αποθεματικού Λογαριασμού». Το αρμόδιο προσωπικό, αφού ελέγξει τα στοιχεία της αίτησης, έρχεται σε επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο για την καταβολή ενός αρχικού ποσού (κατ΄ ελάχιστον 20 Ευρώ), για την έναρξη λειτουργίας του λογαριασμού.

  Ένταξη μελών σε υπάρχοντα αποθεματικό λογαριασμό

  Εαν ο Χρήστης-Κάτοχος του Αποθεματικού Λογαριασμού θελήσει να εντάξει στο λογαριασμό του και άλλα άτομα, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το αρμόδιο προσωπικό της ΒΚΠ δίδοντας τα πλήρη στοιχεία του Χρήστη-Μέλους. Το αρμόδιο προσωπικό, αφού ελέγξει τα στοιχεία, έρχεται σε επικοινωνία με τον Χρήστη-Κάτοχο για την επιβεβαίωση της ένταξης του Χρήστη-Μέλους στον λογαριασμό.

  Λειτουργία Αποθεματικού Λογαριασμού

  Στην περίπτωση που ο χρήστης ανήκει σε περισσότερους του ενός Αποθεματικούς Λογαριασμούς, κατά την αποστολή κάθε νέας παραγγελίας πρέπει να επιλέξει, σε ποιόν Λογαριασμό θα «χρεώσει» την παραγγελία.

  Με την παραλαβή του τεκμηρίου από την ΒΚΠ αφαιρείται από το Λογαριασμό του χρήστη το ποσόν που αντιστοιχεί στο κόστος της παραγγελίας.

  Όταν το υπόλοιπο του λογαριασμού του Χρήστη Αποθεματικού εξαντληθεί, η παραγγελία του θα παραλαμβάνεται μεν από την ΒΚΠ, αλλά δεν θα εκτελείται έως ότου ανανεωθεί ο λογαριασμός του με την καταβολή επιπλέον ποσού.

  Πλεονεκτήματα Αποθεματικού Λογαριασμού

  Οι Χρήστες Αποθεματικού Λογαριασμού:

  Αποφεύγουν τις συχνές χρηματικές συναλλαγές με την ΒΚΠ

  • Διαχειρίζονται και ελέγχουν καλύτερα το κόστος των αναγκών τους σε παραγγελίες τεκμηρίων και συνεπώς τον προσωπικό τους προϋπολογισμό για σχετικές δαπάνες
  • Δίνεται η δυνατότητα μέσω ενός κοινού λογαριασμού και ενός κοινού κονδυλίου να εξυπηρετούνται σχετικές ανάγκες περισσοτέρων του ενός χρηστών
  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email