Σημερινό ωράριο εξυπηρέτησης: από 08:00 έως 21:00
 • English
 • Αίτηση δημίουργίας αποθεματικού λογαριασμού

  Με την παρακάτω αίτηση μπορείτε να ζητήσετε τη δημιουργία ενός αποθεματικού λογαριασμού. Το αρμόδιο προσωπικό, αφού ελέγξει τα στοιχεία της αίτησης, θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας για την καταβολή ενός αρχικού ποσού (κατ΄ ελάχιστον 20 Ευρώ) για την έναρξη λειτουργίας του λογαριασμού.

  Με την υποβολή της αίτησης ο κάτοχος του λογαριασμού δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις δημιουργίας και χρήσης λογαριασμού χρήστη.

  Όροι και προϋποθέσεις δημιουργίας και χρήσης λογαριασμού χρήστη

  1. Δικαίωμα δημιουργίας Αποθεματικού Λογαριασμού έχουν όλοι οι χρήστες – κάτοχοι κάρτας βιβλιοθήκης.
  2. Για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 20,00 €.
  3. Η παρούσα αίτηση υπογεγραμμένη από τον δηλούντα αποτελεί υπεύθυνη δήλωσή του ότι οι παραγγελίες άρθρων ή βιβλίων μέσω της ΒΥΠ αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ τις ανάγκες της ερευνητικής/διδακτικής του δραστηριότητας.
  4. Το κόστος απόκτησης κάθε άρθρου ή βιβλίου θα χρεώνεται στον Λογαριασμό Χρήστη, ανεξάρτητα αν ο χρήστης μετά από την ειδοποίησή του από το αρμόδιο προσωπικό της ΒΥΠ, προσέλθει για να παραλάβει το άρθρο ή βιβλίο ή όχι.
  5. Όταν διαπιστώνεται ότι το διαθέσιμο ποσό του Λογαριασμού δεν καλύπτει το κόστος των τρεχουσών αιτήσεων βιβλιογραφίας του/των χρήστη/ων ή είναι ίσο/λιγότερο από 10,00 €, η ΒΥΠ ειδοποιεί τον χρήστη να προβεί σε νέα κατάθεση αποθεματικού ποσού στο Λογαριασμό του. Μέχρι να γίνει αυτό καμία σχετική παραγγελία δεν θα προωθείται.
  6. Για την αλλαγή ή προσθήκη μεταπτυχιακών φοιτητών που έχουν δικαίωμα χρήσης του Λογαριασμού Χρήστη, απαιτείται σχετική έγγραφη δήλωση-βεβαίωση του κατόχου (μέλους ΔΕΠ) του αντίστοιχου Λογαριασμού.

  [customcontact form=3]

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email