Σημερινό ωράριο εξυπηρέτησης: από 08:00 έως 21:00
 • English
 • Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης: Μηχανισμοί Αξιολόγησης Ποιότητας

  Η Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, διοργάνωσε στις 15 και 16 Μαίου 2000, διήμερο Workshop με θέμα «Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης : Μηχανισμοί Αξιολόγησης Ποιότητας» (Electronic resources : Quality evaluation mechanisms).

  Κατά την διάρκεια του workshop παρουσιαστηκαν και αναλύθηκαν οι σύγχρονες εξελίξεις στο γενικότερο πεδίο της Ποιότητας Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πληροφόρησης από τις βιβλιοθήκες με σκοπό την μεταφορά και επιτυχή ενσωμάτωση της διεθνούς εμπειρίας στις προσπάθειες ανάπτυξης ψηφιακών βιβλιοθηκών στον Ελληνικό χώρο. Πιό αναλυτικά παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά: με την ποιότητα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη, τους δείκτες επίδοσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τους μηχανισμούς μέτρησης και ανάλυσης στατιστικών στοιχείων επίδοσης & χρήσης των on line υπηρεσιών, τις μεθόδους αξιολόγησης των διαφόρων στοιχείων, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και τους τρόπους εισαγωγής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και προώθησης-προβολής τους στους τελικούς χρήστες.

  Κατά την διάρκεια του Workshop πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες εισηγήσεις από τους προσκεκλημένους εισηγητές οι οποίες και συνοδεύονταν από αντίστοιχες πρακτικές συνεδρίες εργασίας και συζήτησης.

  Εισηγητές του Workshop

  • Dr. J. Eric Davies: Ο Dr. Davies είναι διευθυντής της LISU [The Library and Information Statistics Unit] και μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Department of Information Science του Loughborough University, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στην διοίκηση και το management ακαδημαϊκών και δημοσίων βιβλιοθηκών. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν στον στρατηγικό σχεδιασμό των βιβλιοθηκών, στην επιρροή της τεχνολογίας της Πληροφορικής στους χρήστες καθώς και στα κοινωνικά και νομικά θέματα που απορέουν από την διαχείριση των πληροφοριών.
  • Zoe Clarke: Η Zoe Clarke είναι ερευνήτρια στο Centre for Research in Library and Information Management (CERLIM), στο Department of Information and Communications του Manchester Metropolitan University, UK. Είναι συντονίστρια του προγράμματος EQUINOX με σκοπό την ανάπτυξη δεικτών απόδοσης και λογισμικού διαχείρισης για το περιβάλλον των ψηφιακών βιβλιοθηκών με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αξιολόγησης και της ποιότητας των υπηρεσιών καθώς συμμετείχε στα προγράμματα EQLIPSE και CAMILE.
  • Juliet Eve: Η Juliet Eve συμμετέχει στο CERLIM σαν ερευνήτρια από τον Απρίλιο του 1999 στα πλαίσια του προγράμματος VITAL με σκοπό την διερεύνηση των επιρροών και αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών δημοσίων βιβλιοθηκών στους χρήστες.

  Πρόγραμμα συνεδρίου

  Δευτέρα, 15 Μαίου 2000

  08:30 – 09:00: Registration
  09:00 – 09:15: Welcome and introduction by LIS Director Dr. Catherine Synellis
  09:15 – 09:30: J. Eric Davies – Zoe Clark – Juliet Eve
  BRIEF AGENDA SETTING : «What do you expect to get out of these two days»
  09:30 – 11:00: J. Eric Davies: Developing and Managing Information and Library Services: Priorities and Performance.
  11:00 -11:30: Coffee Break
  11:30 -13:15: Juliet Eve: Developing the user focus: Experience from the VITAL Project
  13:30 – 14:45 Lunch
  15:00 – 16:30: Zoe Clark: Performance measures within the networked, electronic environment.
  16:30 – 16:45 Coffee Break
  16:45 – 18:15: Zoe Clark: Discussion Session 1: Overview of the day.
  The Greek context : Contribution from a nominated Greek delegate by Ms Sassa Tzedaki (University of Crete Library) and Ms Clontine Dervou (Aristotle University of Thessaloniki Library)

  Τρίτη, 16 Μαίου 2000

  09:00 – 11:30: J. Eric Davies: Managing change in the electronic environment: an interactive «experience».
  11:30 – 12:00 Διάλειμμα
  12:00 – 14:00: J. Eric Davies – Zoe Clark – Juliet Eve: Final Discussion Session. Summary of the Workshop

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email