Σημερινό ωράριο εξυπηρέτησης: από 08:00 έως 21:00
 • English
 • Αγγλικά

  Αρχάριοι

  BBC Beginners English Stage 1

  Η μέθοδος απευθύνεται σε ενήλικες σπουδαστές της αγγλικής γλώσσας οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιούν την γλώσσα αυτή σε μία ποικιλία πρακτικών καταστάσεων της καθημερινής ζωής. Υλικό: 2 βιβλία – 2 κασέτες ήχου.

  BBC Beginners English Stage 2

  Η μέθοδος απευθύνεται σε ενήλικες σπουδαστές της αγγλικής γλώσσας οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιούν την γλώσσα αυτή σε μία ποικιλία πρακτικών καταστάσεων της καθημερινής ζωής. Υλικό: 2 βιβλία – 2 κασέτες ήχου.

  Follow Me 1

  Μία μέθοδος αυτοδιδασκαλίας για γρήγορη και εύκολη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Η σειρά περιλαμβάνει συνολικά 60 διδακτικές ενότητες οι οποίες χωρίζονται σε 4 βιβλία (Follow me 1, 2,3,4). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες συνομιλίας, σε βασικές φάσεις επικοινωνίας δηλαδή στη ζωντανή γλώσσα. Τα δε στοιχεία γραμματικής δίνονται σιγά-σιγά σαν βοήθημα εκφραστικών αναγκών. Περιλαμβάνονται επεξηγήσεις στην ελληνική γλώσσα. Υλικό: 1 βιβλίο και 2 βιντεοκασέτες.

  Follow Me 2

  Μία μέθοδος αυτοδιδασκαλίας για γρήγορη και εύκολη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Η σειρά περιλαμβάνει συνολικά 60 διδακτικές ενότητες οι οποίες χωρίζονται σε 4 βιβλία (Follow me 1,2,3,4). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες συνομιλίας, σε βασικές φάσεις επικοινωνίας δηλαδή στη ζωντανή γλώσσα. Τα δε στοιχεία γραμματικής δίνονται σιγά-σιγά σαν βοήθημα εκφραστικών αναγκών. Περιλαμβάνονται επεξηγήσεις στην ελληνική γλώσσα. Υλικό: 1 βιβλίο και 2 βιντεοκασέτες

  Follow Me 3

  Μία μέθοδος αυτοδιδασκαλίας για γρήγορη και εύκολη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Η σειρά περιλαμβάνει συνολικά 60 διδακτικές ενότητες οι οποίες χωρίζονται σε 4 βιβλία (Follow me 1, 2,3,4). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες συνομιλίας, σε βασικές φάσεις επικοινωνίας δηλαδή στη ζωντανή γλώσσα. Τα δε στοιχεία γραμματικής δίνονται σιγά-σιγά σαν βοήθημα εκφραστικών αναγκών. Περιλαμβάνονται επεξηγήσεις στην ελληνική γλώσσα. Υλικό: 1 βιβλίο και 2 βιντεοκασέτες.

  Follow Me 4

  Μία μέθοδος αυτοδιδασκαλίας για γρήγορη και εύκολη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Η σειρά περιλαμβάνει συνολικά 60 διδακτικές ενότητες οι οποίες χωρίζονται σε 4 βιβλία (Follow me 1, 2,3,4). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες συνομιλίας, σε βασικές φάσεις επικοινωνίας δηλαδή στη ζωντανή γλώσσα. Τα δε στοιχεία γραμματικής δίνονται σιγά-σιγά σαν βοήθημα εκφραστικών αναγκών. Περιλαμβάνονται επεξηγήσεις στην ελληνική γλώσσα. Υλικό: 1 βιβλίο και 2 βιντεοκασέτες.

  Longman Pronunciation Dictionary: Study Guide

  Αυτός ο οδηγός εκμάθησης έχει γραφτεί ειδικά για τους μαθητές που χρησιμοποιούν το Longman Pronunciation Dictionary. Οι ασκήσεις έχουν προσεχτικά σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους μαθητές να εξοικειωθούν με το λεξικό και να εξασκηθούν στην αναγνώριση και να μεταγράψουν φωνητικά την Αγγλική προφορά.

  Προχωρημένοι

  Central News 1

  Η μέθοδος απευθύνεται σε προχωρημένους σπουδαστές της αγγλικής γλώσσας οι οποίοι θέλουν να εμβαθύνουν στην κατανόηση της καθομιλουμένης. Αποτελεί μέθοδο προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Cambridge First Certificate in English. Υλικό: 1 βιβλίo – 1 βιντεοκασέτα.

  Central News 2

  Η μέθοδος απευθύνεται σε προχωρημένους σπουδαστές της αγγλικής γλώσσας οι οποίοι θέλουν να εμβαθύνουν στην κατανόηση της καθομιλουμένης. Αποτελεί μέθοδο προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Cambridge First Certificate in English. Υλικό: 1 βιβλίo – 1 βιντεοκασέτα

  Central News 3

  Η μέθοδος απευθύνεται σε προχωρημένους σπουδαστές της αγγλικής γλώσσας οι οποίοι θέλουν να εμβαθύνουν στην κατανόηση της καθομιλουμένης. Αποτελεί μέθοδο προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Cambridge First Certificate in English. Υλικό: 1 βιβλίo – 1 βιντεοκασέτα

  Central News 4

  Η μέθοδος απευθύνεται σε προχωρημένους σπουδαστές της αγγλικής γλώσσας οι οποίοι θέλουν να εμβαθύνουν στην κατανόηση της καθομιλουμένης. Αποτελεί μέθοδο προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Cambridge First Certificate in English. Υλικό: 1 βιβλίo – 1 βιντεοκασέτα

  Choosing your English

  Είναι για χρήστες που έχουν ήδη γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου και τους μαθαίνει πως να χρησιμοποιούν τα αγγλικά σε διάφορες καταστάσεις. Υλικό: 2 βιβλία- 4 κασέτες ήχου

  Follow Through

  Η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει ήδη το επίπεδο των αρχάριων. Περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένα σενάρια ποικίλων θεμάτων ενώ με το Viewers” Handbook δίνονται ασκήσεις και περιλήψεις για την καλύτερη κατανόηση των σεναρίων, ασκήσεις παρατηρητικότητας, ασκήσεις σχετικά με τα κυριότερα γλωσσικά στοιχεία, κλπ. Με το βιβλίο Video Scripts τα σενάρια της σειράς αυτά γίνονται περισσότερο κατανοητά καθώς δίνονται σύντομα σχόλια και επεξηγήσεις σε ασυνήθιστες λέξεις, εκφράσεις και άλλα γλωσσικά στοιχεία. Υλικό: 4 βιβλία – 4 κασέτες βίντεο.

  Longman Pronunciation Dictionary: Study Guide

  Αυτός ο οδηγός εκμάθησης έχει γραφτεί ειδικά για τους μαθητές που χρησιμοποιούν το Longman Pronunciation Dictionary. Οι ασκήσεις έχουν προσεχτικά σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους μαθητές να εξοικειωθούν με το λεξικό και να εξασκηθούν στην αναγνώριση και να μεταγράψουν φωνητικά την Αγγλική προφορά.

  Πoλύ προχωρημένοι

  LONGMAN PREPARATION COURSE for the TOEFL TEST A,B

  Η μέθοδος αυτή προετοιμάζει τους σπουδαστές της αγγλικής γλώσσας για τις εξετάσεις του διπλώματος Toefl. Υλικό: 3 βιβλία – 5 κασέτες ήχου.

  Longman Pronunciation Dictionary: Study Guide

  Αυτός ο οδηγός εκμάθησης έχει γραφτεί ειδικά για τους μαθητές που χρησιμοποιούν το Longman Pronunciation Dictionary. Οι ασκήσεις έχουν προσεχτικά σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους μαθητές να εξοικειωθούν με το λεξικό και να εξασκηθούν στην αναγνώριση και να μεταγράψουν φωνητικά την Αγγλική προφορά.

  Prentice Halls Practice Tests for the TOEFL

  Το βιβλίο αυτό περιέχει 4 ολοκληρωμένα δείγματα τεστ για τις εξετάσεις του TOEFL. Υλικό: 1 βιβλίο – 1 κασέτα

  Progress to Proficiency

  Η μέθοδος προετοιμάζει τους σπουδαστές της αγγλικής γλώσσας για τις εξετάσεις του Cambridge Certificate of Proficiency in English. Υλικό 3 βιβλία – 2 κασέτες ήχου.

  The Carsat Crisis – English for Science and Technology

  Η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε προχωρημένους σπουδαστές της αγγλικής οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις εξειδικευμένων αγγλικών επιστήμης και τεχνολογίας. Η μέθοδος βοηθά τους επιστήμονες, μηχανικούς και φοιτητές σε τεχνικά θέματα να λειτουργούν περισσότερο αποτελεσματικά στην αγγλική σε ότι αφορά στα εξειδικευμένα επιστημονικά τους πεδία. Υλικό: 1 βιβλίο – 2 κασετες βίντεο.

  THE NELSON PROFICIENCY COURSE

  Μία ολοκληρωμένη μέθοδος προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Cambridge Certificate of Proficiency in English. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη λεξιλογίου και στη βελτίωση της ικανότητας κατανόησης της αυθεντικής γραπτής και προφορικής αγγλικής γλώσσας. Υλικό: 4 βιβλία – 2 κασέτες ήχου.

  TOEFL-Test and Teach

  Η μέθοδος αυτή προετοιμάζει τους μαθητές της αγγλικής γλώσσας για τις εξετάσεις του TOEFL. Υλικό: 2 βιβλία

  Τεχνικές Σειρές

  Basic English for Science

  Η σειρά απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να μάθουν να επεξεργάζονται γραπτά και προφορικά, επιστημονικά θέματα στην αγγλική γλώσσα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αρχάριους (στην αγγλική) φοιτητές ή και από πιο προχωρημένους. Υλικο: 2 βιβλία

  Basic Technical English

  Η σειρά είναι κατάλληλη για φοιτητές που θέλουν να μάθουν να κατανοούν τεχνικά εγχειρίδια και βιβλία γύρω από ποικίλα τεχνικά θέματα. Υλικό: 1 βιβλίο.

  GRE with computer adaptive-tests on disc

  Περιέχει δείγματα εξετάσεων για τα GRE computer-adaptive tests. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κανει αλλαγές στο επίπεδο δυσκολίας καθώς και να αναλύσει την πρόοδό του μέσω συγκριτικών πινάκων.

  Medically Speaking

  Η σειρά αυτή απευθύνεται σε επαγγελματίες γιατρούς ή φοιτητές της Ιατρικής που χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα σαν μέσον επικοινωνίας με συναδέλφους τους στο εξωτερικό, συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια ή μελετούν και συγγράφουν άρθρα στη γλώσσα αυτή. Υλικό: 1 βιβλίο – 2 κασέτες ήχου.

  Oxford English for Computing

  Η σειρά αυτή είναι κατάλληλη για αυτοδιδασκαλία και απευθύνεται σε όσους σπουδάζουν Πληροφορική ή εργάζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Υλικό: 2 βιβλία – 1 κασέτα ήχου.

  Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering

  Η σειρά αυτή είναι κατάλληλη για αυτοδιδασκαλία και απευθύνεται σε όσους σπουδάζουν Ηλεκτρολόγοι ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί σε πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υλικό: 2 βιβλία – 1 κασέτα ήχου.

  Oxford English for Electronics

  Η σειρά αυτή είναι κατάλληλη για αυτοδιδασκαλία και απευθύνεται σε όσους σπουδάζουν Ηλεκτρονική σε πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υλικό: 2 βιβλία – 1 κασέτα ήχου.

  Tell me More

  Το λογισμικό εκμάθησης ξένων γλωσσών «Tell me More» ηγείται παγκοσμίως στον τομέα του και έχει κερδίσει την εκτίμηση χρηστών και διδασκόντων για τη χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης ομιλίας και των ατομικά διαμορφωμένων μαθημάτων γλώσσας.

  Η τελευταία έκδοση είναι ένα πραγματικά έξυπνο λογισμικό πακέτο. Αναλύει τα αποτελέσματά σας καθώς μαθαίνετε, και έπειτα προτείνει τις δραστηριότητες που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας. Ανεξάρτητα από το στόχο ή το επίπεδό σας, είτε πρόκειται για εντελώς αρχάριους, ή για προχωρημένους, το «Tell me More» προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και σας καθοδηγεί καθ” όλη τη διάρκεια της πορείας σας όπως θα έκανε ένας καθηγητής.

  Με 250 ώρες μάθησης που διαιρούνται σε έξι εργαστήρια (Εργαστήρι Μαθήματος, Πολιτιστικό Εργαστήρι, Εργαστήρι Γραμματικής, Εργαστήρι Λεξιλογίου, Εργαστήρι Γραπτού Λόγου και Εργαστήρι Προφορικού Λόγου), τρεις διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης που βοηθούν να διαμορφώσετε την προσωπική πορεία σας και την τελευταία λέξη στην τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας που σας βοηθά να μάθετε πραγματικά τη γλώσσα, το «Tell Me More» μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας σε όλα τα επίπεδα.

  Για τη χρήση τους απαιτείται η τήρηση του κανονισμού λειτουργίας που διέπει όλες τις σειρές εκμάθησης.

  Πληροφορίες

  • Φιόρη Παπαδάτου, 2610 969628, fiori@lis.upatras.gr
  • Μαρία Φραντζή, 2610 969626, maria@lis.upatras.gr
  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email