Σημερινό ωράριο εξυπηρέτησης: από 08:00 έως 21:00
 • English
 • Αρχεία BibTeX

  Το BibTeΧ είναι μια μορφή αρχείων για την καταγραφή βιβλιογραφικών πόρων, η οποία χρησιμοποείται συνήθως για την παραγωγή καταλόγων βιβλιογραφικών αναφορών σε αρχεία LaTeX. Παρ” όλα αυτά, η απλή δομή του και η ευελιξία του το έχουν καταστήσει ένα διαλειτουργικό πρότυπο που χρησιμοποιείται από όλες σχεδόν τις εφαρμογές διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών, όπως για παράδειγμα το Mendeley, το RefWorks, κλπ. Μια τυπική εγγραφή BibTeX είναι αυτής της μορφής:

  @article{Hofer2010,
  author = {Hofer, Katharina Maria and Smejkal, Angela Elisabeth and Bilgin, F. Zeynep and Wuehrer, Gerhard a.},
  title = {{Conference proceedings as a matter of bibliometric studies: the Academy of International Business 2006–2008}},
  journal = {Scientometrics},
  volume = {84},
  number = {3},
  year = {2010}
  pages = {845--862},
  doi = {10.1007/s11192-010-0216-6},
  }

  Εξαγωγή από Google Scholar

  Όσοι ερευνητές έχουν λογαριασμό στο Google Scholar μπορούν να εξάγουν τον κατάλογο των δημοσιευσεών τους με απλό και εύκολο τρόπο. Η εξαγωγή αυτή είναι δυνατή μόνο για τους κατόχους ενός λογαριασμού στη συγκεκριμένη υπηρεσία και δεν μπορεί κάποιος άλλος να εξαγάγει τον κατάλογο ενός άλλου ερευνητή.

  Στην κεντρική σελίδα του λογαριασμού σας επιλέγετε το κουτάκι που υπάρχει δίπλα στη στήλη Title στην κεφαλίδα του πίνακα των δημοσιευσεών σας. Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί το πλήκτρο Export, το οποίο σας δίνει πρόσβαση σε τέσσερις επιλογές εξαγωγής. Η πρώτη είναι το BibTeX, την οποία αν επιλέξετε θα σας κατεβάσει ένα αρχείο bib στον σκληρό σας δίσκο.

  exportbibscholar

  Εξαγωγή από Scopus

  Το Scopus παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης με το όνομα ενός ερευνητή. Σε αυτό, ο κάθε ερευνητής έχει τη δική του καρτέλα, η οποία είναι προσβάσιμη από όλους. Για να εξάγετε τον κατάλογο των αναφορών σας, στην καρτέλα αυτή επιλέγετε το πλήκτρο Export all και στη συνέχεια την επιλογή BibTeX, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  exportbibscopus

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email