Κλειστά
 • English
 • HEAL-Link

  Η HEllenic Academic Libraries – Link είναι η Κοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (KEAB). Η κοινοπραξία ιδρύθηκε από τις βιβλιοθήκες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι. και 14 Τ.Ε.Ι.) της χώρας ενώ σήμερα μέλη της HEAL-Link είναι:

  • Τα 32 ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα (Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)
  • Τα 18 ερευνητικά ιδρύματα της Γενικής Γραμμα- τείας Έρευνας και Τεχνολογίας
  • Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  • Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Υπολογιστών
  • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Η Ακαδημία Αθηνών
  • Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

  Μεταξύ των στόχων της Κοινοπραξίας περιλαμβάνονται:

  • Η ανάπτυξη και καθιέρωση προτύπων για τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών.
  • Η διατήρηση κοινών συνδρομών σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά, σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες πληροφοριών, όπως και αδειών για απομακρυσμένη πρόσβαση.
  • Η συνεργασία, μέσω μιας καθιερωμένης κοινής πολιτικής, στις συνδρομές των περιοδικών (τόσο εντύπων, όσο και ηλεκτρονικών) με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής ανάπτυξης και διαχείρισης των συλλογών των περιοδικών, την εξοικονόμηση πόρων και την εξασφάλιση πρόσβασης σε όσο το δυνατόν εγκυρότερο και μεγαλύτερο αριθμό πηγών.
  • Η συνεργασία για την αλληλοκάλυψη των Βιβλιοθηκών στην έγκαιρη παροχή πληροφορίας, είτε μέσω του διαδανεισμού, είτε μέσω άλλων μεθόδων και πρακτικών, που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση στο υπάρχον υλικό.
  • H συνεργασία με εθνικούς κια διεθνείς οργανισμούς, για τη διασφάλιση της συμμετοχής του HEAL-Link στις διεθνείς εξελίξεις, που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων.
  • H ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας που προάγει και αναπτύσσει τις Ελληνικές Βιβλιοθήκες μέσω κοινών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.

  Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της HEAL-Link, ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές της και χρησιμοποιήστε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περισσότερων από 15.000 επιστημονικών περιοδικών.

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email