Σημερινό ωράριο εξυπηρέτησης: από 08:00 έως 21:00
  • English
  • Ιχναίη

    Η Ιχναίη είναι το περιβάλλον ενοποιημένης αναζήτησης που στηρίζεται στην εφαρμογή MuseSearch. Ενας απεριόριστος αριθμός και κατηγορίες πηγών πληροφοριών μπορεί να αναζητείται συγχρόνως με μια απλή ερώτηση του χρήστη. Δεν υπάρχει ανάγκη να επανεισάγει τις ερωτήσεις ή τις πηγές. Τα αποτελέσματα είναι ύψιστης ποιότητας διότι οι αναζητήσεις μεταφράζονται στη γλώσσα και το πρωτόκολλο αναζήτησης κάθε πηγής, είτε πρόκειται για web, ή για Ζ39.50, SQL, Telnet, ιδιωτικό πρωτόκολλο, intranet, βάση δεδομένων πλήρους κειμένου, βάση δεδομένων εικόνων ή οποιαδήποτε άλλη πηγή δεδομένων!

    Είσοδος στην Ιχναίη

    Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email