Σημερινό ωράριο εξυπηρέτησης: από 08:00 έως 21:00
 • English
 • Εξοπλισμός-Υποδομές

  Κοινόχρηστο Δίκτυο ΒΚΠ

  Το κοινόχρηστο δίκτυο της Βιβλιοθήκης απευθύνεται στους χρήστες της ΒΚΠ κατόχους φορητών υπολογιστών (laptops) και τους παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το φορητό τους υπολογιστή εντός της Βιβλιοθήκης, με ταυτόχρονη σύνδεση (ασύρματη ή ενσύρματη) στο διαδίκτυο (Internet). Στη Βιβλιοθήκη βρίσκονται σε λειτουργία δύο ασύρματα δίκτυα, τα UPNET και Eduroam.

  Για τη χρήση του Eduroam οι χρήστες θα πρέπει να ρυθμίσουν κατάλληλα το προφίλ του ασύρματου αυτού δικτύου. Για ευκολία προτείνεται να εγκαταστήσουν την εφαρμογή eduroam Configuration Assistant Tool , που δημιουργεί το προφίλ του ασύρματου δικτύου και εισάγει τα απαραίτητα πιστοποιητικά, αν αυτά λείπουν από το λειτουργικό σύστημα, ενώ υποστηρίζει τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα, όπως MS Windows (Vista, 7, 8, 8.1), Apple OS X (Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite), Apple iOS, και Linux. Σε άλλα λειτουργικά συστήματα που δεν υποστηρίζονται από το eduroam CAT (π.χ. Android), οι χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν τις χειροκίνητες ρυθμίσεις που προτείνονται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων.

  Εμβέλεια δικτύου/h3>

  • Ασύρματο δίκτυο: 1ος και 2ος όροφος κτιρίου ΒΚΠ (δυτική πλευρά)
  • Ενσύρματο Δίκτυο: Ισόγειο (Αίθουσες Συνεργασίας – Ατομικά Αναγνωστήρια), 1ος όροφος (βόρειο-δυτική γωνία), 2ος όροφος (περιμετρικά του ορόφου)

  Η χρήση των δικτύων οφείλει να είναι σύμφωνη με τον “Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών”.

  Πληροφορίες-Τεχνική υποστήριξη

  Για απορίες ή και προβλήματα αποτανθείτε στη Μονάδα Μηχανοργάνωσης, Έρευνας & Ανάπτυξης (κ. Νίκος Κάτρης, τηλ: 2610 969631, e-mail:katris@upatras.gr), ενώ περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο Eduroam μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων.

  Νησίδες Η/Υ (1ος & 2ος όροφος)

  Πρόκειται για εικοσιοκτώ (28) τερματικά συστήματα σε γραφικό περιβάλλον Unix. Μέσω αυτών είναι δυνατή η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η χρήση δικτυακών εφαρμογών καθώς και η χρήση βασικών εφαρμογών λογισμικού γραφείου (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα κλπ) μέσω του πακέτου Open Office.

  Η χρήση των μηχανημάτων αυτών είναι ελεύθερη, γίνεται με σειρά προτεραιότητας και δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς.

  Εργαστήριο Η/Υ (2ος όροφος)

  Στον 2ο Όροφο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης έχει δημιουργηθεί Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών πλήρως εξοπλισμένο με 16 Η/Υ για την εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών των χρηστών της ΒΚΠ. Οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και είναι εφοδιασμένοι με το πακέτο εφαρμογών Microsoft Office.

  Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκτυπώσεων με χρέωση 0,05 ευρώ/σελίδα.

  Ωράριο Λειτουργίας Εργαστηρίου

  Το εργαστήριο Η/Υ του 2ου ορόφου λειτουργεί τις εξής ημέρες και ώρες:
  Δευτέρα: 10:00-20:00
  Τρίτη: 08:00-20:00
  Τετάρτη: 08:00-20:00
  Πέμπτη: 08:00-20:00
  Παρασκευή: 08:00-20:00

  Βεστιάριο – Θυρίδες Ασφαλείας

  Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον 1ο όροφο και πλησίον της κεντρικής εισόδου της ΒΚΠ λειτουργεί μικρό βεστιάριο όπου οι χρήστες μπορούν να αποθέτουν με προσωπική τους ευθύνη παλτά, μπουφάν κλπ.

  Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των συλλογών της ΒΚΠ, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να φέρουν εντός των χώρων της ΒΚΠ τσάντες, χαρτοφύλακες, σάκκους, σακκούλες κλπ. Για το λόγο αυτό η ΒΚΠ έχει εγκαταστήσει στο χώρο του βεστιαρίου σύστημα από 124 μεταλλικές θυρίδες ασφαλείας όπου ο κάθε χρήστης μπορεί να αποθέσει με ασφάλεια τις τσάντες και τα λοιπά προσωπικά του αντικείμενα κατά την διάρκεια της παραμονής του στους χώρους της ΒΚΠ.

  Η χρήση των θυρίδων ασφαλείας είναι δωρεάν και γίνεται με το «δανεισμό» του κλειδιού της αντίστοιχης θυρίδας μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος της ΒΚΠ από το προσωπικό του γραφείου πληροφόρησης στην κεντρική είσοδο του κτιρίου στον 1ο όροφο. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να φυλάξει και να επιστρέψει το κλειδί της θυρίδας μετά το πέρας της επίσκεψής του στη ΒΚΠ. Ενδεχόμενη απώλεια του κλειδιού της θυρίδας έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της αντίστοιχης κλειδαριάς. Το κόστος αντικατάστασης της κλειδαριάς έχει οριστεί στα 3,30 Ευρώ και επιβαρύνει τον χρήστη.

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email