Σημερινό ωράριο εξυπηρέτησης: από 08:00 έως 21:00
 • English
 • Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Βιβλιογραφίας ΙΡΙΣ

  Αιτήσεις διαδανεισμού

  Συνδεθείτε με το σύστημα ΙΡΙΣ για να υποβάλλετε την παραγγελία σας.

  Λογότυπο Ιρις

  Τα αιτήματα παραγγελίας βιβλιογραφίας υποβάλλονται online μέσω του συστήματος διαχείρισης παραγγελίας βιβλιογραφίας ΙΡΙΣ. Το σύστημα Ίρις στηρίζεται στο λογισμικό smILLe, που λειτουργεί και εποπτεύεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

  Είσοδος στο σύστημα ΙΡΙΣ

  Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης

  Για τη διεκπεραίωση αιτημάτων παραγγελιών μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού θα πρέπει απαραίτητα να έχετε ενημερωμένη Κάρτα Χρήστη της ΒΚΠ. Εάν έχετε κάποια απορία ή αμφιβολία εάν η Κάρτα σας είναι ενημερωμένη θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Βιβλιοθήκη (Τμήμα Αναγνωστηρίων & Δανεισμού) και να την ανανεώσετε.

  Για να εισέλθετε στο σύστημα απαιτούνται δύο φάσεις:

  • Πρώτα εισάγετε τα ιδρυματικά σας στοιχεία. Επιλέγετε πρώτα το Πανεπιστήμιο Πατρών από τη λίστα των διαθέσιμων ιδρυμάτων, επιλογή που σας ανακατευθύνει στο μηχανισμό εξουσιοδότησης (Shibboleth) του Πανεπιστημίου μας.
  • Μετά την επιτυχή καταχώρηση του ιδρυματικού σας λογαριασμού, ανακατευθύνεστε σε ένα ενδιάμεσο περιβάλλον στο smILLe, όπου στα δεξια αναγράφεται από πιο Ίδρυμα έχετε έρθει (στη δική μας περίπτωση θα πρέπει να γράφει Πανεπιστήμιο Πατρών). Στην πρώτη σας μετάβαση, θα κληθείτε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Είναι κάτι που θα σας ζητηθεί μόνο την πρώτη φορά, ενώ στις ακόλουθες θα συναντάτε ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει να καταχωρείτε τον αριθμό της Κάρτας σας. Ο αριθμός της Κάρτας σας είναι ο δωδεκαψήφιος αριθμός που βρίσκεται στο πίσω μέρος της, στον γραμμωτό κώδικα (barcode). Για να καταχωρηθεί ο αριθμός σας θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Έλεγχος” (το σύστημα δεν δέχεται την εισαγωγή με το πλήκτρο “Enter”). Μετά την καταχώρηση σας στο σύστημα, προχωράτε στο κανονικό περιβάλλον.
  • Στο περιβάλλον του συστήματος υπάρχουν διάφορες επιλογές, οι οποίες βρίσκονται στα αριστέρα της σελίδας.
  • Μπορείτε να υποβάλλετε μια “Παραγγελία Χειροκίνητη”, είτε για βιβλίο, είτε για άρθρο. Για κάθε τύπο υλικού υπάρχουν τα κατάλληλα πεδία, κάποια εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά. Αυτά σημειώνονται με έναν αστερίσκο. Μπορείτε να σημειώσετε επίσης το μέγιστο χρόνο αναμονής ενός τεκμηρίου, εάν πρόκειται για κάποιο τεκμήριο για το οποίο επείγεστε.
  • Το σύστημα έχει προεπιλεγμένη την πηγή ανεύρεσης της βιβλιογραφίας που θέλετε και σας ενημερώνει γι’ αυτό. Έτσι έχετε μια εικόνα του που θα απευθυνθεί το αίτημα σας. Παράλληλα θα έχετε μια εκτίμηση του κόστους της παραγγελίας σας, δίχως όμως να αποκλείεται μια αναπροσαρμογή του, ανάλογα με την πορεία του αιτήματος (π.χ. αποστολή του αιτήματος σε άλλη πηγή). Το τελικό ποσό θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία.
  • Μπορείτε επίσης να επιλέξετε “Αναζήτηση και παραγγελία”. Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε ένα τεκμήριο σε κάποιους από τους συνδεδεμένους φορείς. Εάν βρεθεί το τεκμήριο αυτό σε κάποιον από αυτούς, τότε μπορείτε να το παραγγείλετε, δηλαδή να συμπληρώσετε αυτόματα την αίτηση και να υποβάλλετε το αίτημα σας.
  • Στην ενότητα “Οι παραγγελίες μου” μπορείτε να βλέπετε την πορεία των τρεχουσών αιτήσεων σας και το ιστορικών των προηγουμένων αιτησεών σας. Κάποιες από τις προηγούμενες ήταν επιτυχημένες (Ολοκληρωμένες) και κάποιες αποτυχημένες (Ακυρωμένες).
  • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε κάποια στοιχεία του λογαριασμού σας στην επιλογή “Προφίλ Χρήστη” ή να συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης που έχει ετοιμάσει η ομάδα ανάπτυξης του smILLe.

  Σχετικά με την σωστή εμφάνιση των email που στέλνονται από το σύστημα είναι προτιμότερο να διαβάζετε τα μηνύματα αυτά από τον Outlook Express ή κάποιο άλλο πρόγραμμα εμφάνισης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε τα email και από όλα τα γνωστά συστήματα του διαδικτύου που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποστηρίζουν την μορφή μηνυμάτων σε HTML.

  Έξοδος: Για την καλύτερη ασφάλεια του προσωπικού σας περιβάλλοντος θα πρέπει να επιλέγετε «Αποσύνδεση» όταν επιθυμείτε να εξέλθετε από το smILLe.

  Πληροφορίες:

  Κωνσταντίνα Σύψα, 2610 969 673, dina@lis.upatras.gr

  Οι παρακάτω επεξηγήσεις έχουν συνταχθεί από την ομάδα ανάπτυξης του smILLe. Εντός του συστήματος υπάρχει αναλυτικό εγχειρίδιο χρησης.

  Επεξήγηση για τις στήλες του πίνακα “Κατάλογος Βιβλίων”

  1. Πλήρης εμφάνιση: Αν πατήσετε στο εικονίδιο που υπάρχει κάτω από την στήλη αυτή, θα σας εμφανίσει στο τέλος της σελίδας την πλήρη εμφάνιση της αίτησης σας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
  2. Ημερομηνία: Είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο σύστημα του διαδανεισμού.
  3. Αριθμός παραγγελίας: Είναι ο αριθμός παραγγελίας που έχει δοθεί από το σύστημα στην αίτηση σας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, όταν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Διαδανεισμού, είναι προτιμότερο να ρωτάτε με βάση τον αριθμό παραγγελίας.
  4. Τίτλος βιβλίου: Προβολή του τίτλου του βιβλίου της αίτησης.
  5. Συγγραφέας βιβλίου: Προβολή του συγγραφέα του βιβλίου της αίτησης.
  6. Έτος: Προβολή του έτους του βιβλίου της αίτησης.
  7. Προώθηση σε: Βλέπετε τους παρόχους τεκμηρίων που έχουν επιλεγεί για να προωθηθεί η αίτηση σας.
  8. Κατάσταση: Αναφορικά με την επεξήγηση των καταστάσεων παρακαλώ δείτε την υπο-ενότητα “Επεξήγηση καταστάσεων αίτησης”.
  9. Τίτλος βιβλίου: Προβολή του τίτλου του βιβλίου της αίτησης.
  10. Χρέωση: Αναγράφεται η χρέωση της αίτησης. Σε περίπτωση που έχετε προπληρώσει την αίτηση σας, θα συνεχίσει να αναγράφεται απλά ως ένδειξη.
  11. Επεξήγηση για τις στήλες του πίνακα “Κατάλογος Άρθρων”
  12. Πλήρης εμφάνιση: Αν πατήσετε στο εικονίδιο που υπάρχει κάτω από την στήλη αυτή, θα σας εμφανίσει στο τέλος της σελίδας την πλήρη εμφάνιση της αίτησης σας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
  13. Ημερομηνία: Είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο σύστημα του διαδανεισμού.
  14. Αριθμός παραγγελίας: Είναι ο αριθμός παραγγελίας που έχει δοθεί από το σύστημα στην αίτηση σας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, όταν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Διαδανεισμού, είναι προτιμότερο να ρωτάτε με βάση τον αριθμό παραγγελίας.
  15. Τίτλος περιοδικού/βιβλίου: Προβολή του τίτλου του περιοδικού του άρθρου της αίτησης.
  16. Τίτλος άρθρου/κεφαλαίου: Προβολή του τίτλου του άρθρου της αίτησης.
  17. Έτος έκδοσης: Προβολή του έτους έκδοσης του άρθρου της αίτησης.
  18. Προώθηση σε: Βλέπετε τους παρόχους τεκμηρίων που έχουν επιλεγεί για να προωθηθεί η αίτηση σας.
  19. Κατάσταση: Αναφορικά με την επεξήγηση των καταστάσεων παρακαλώ δείτε την υπο-ενότητα “Επεξήγηση καταστάσεων αίτησης”.
  20. Χρέωση: Αναγράφεται η χρέωση της αίτησης. Σε περίπτωση που έχετε προπληρώσει την αίτηση σας, θα συνεχίσει να αναγράφεται απλά ως ένδειξη.

  Επεξήγηση για την πιθανή κατάσταση μιας αίτησης

  Μία αίτηση μπορεί να βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που υποστηρίζει το ISO ILL. Συνοπτικά αναφέρονται οι παρακάτω καταστάσεις:

  1. ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ: Η αίτηση σας έχει υποβληθεί στο σύστημα επιτυχώς.
  2. ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Η αίτηση σας έχει γίνει αποδεκτή από τον αρμόδιο βιβλιοθηκονόμο που χειρίζεται στο σύστημα διαδανεισμού και έχει ξεκινήσει η διαδικασία εντοπισμού της αίτησης σας. Όταν η αίτηση σας μπαίνει σε αυτήν την κατάσταση το σύστημα αυτόματα στέλνει σχετικό email για να σας ειδοποιήσει.
  3. ΠΡΟΩΘΗΘΗΚΕ ΣΕ: Η αίτηση σας έχει προωθηθεί στον διαθέτη τεκμηρίων που αναγράφεται ακριβώς από κάτω.
  4. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ: Η κατάσταση αυτή εμφανίζεται όταν μετά από την αναζήτηση του τεκμηρίου στους διαθέτες τεκμηρίων που έχουν επιλεγεί από τους χρήστες, διαπιστωθεί ότι κανένας διαθέτης δεν μπορεί να το προμηθεύσει. Επίσης σε αυτήν κατάσταση εντάσσονται και οι περιπτώσεις όπου το τεκμήριο δεν υπάρχει σε κανέναν διαθέτη.
  5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ: Για να προωθηθεί η αίτηση στο ανάλογο διαθέτη τεκμηρίων για τον οποίο έχετε ενημερωθεί μέσα από σχετικό email που στέλνει το σύστημα αυτόματα. Απαιτείται να προπληρωθεί το ποσό που αναγράφεται συνήθως στην διπλανή στήλη (στήλη χρέωση).
  6. ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΚΥΡΩΣΗ: Η κατάσταση εμφανίζεται όταν ο χρήστης δεν είναι σίγουρος για το αν επιθυμεί να συνεχίσει η παραγγελία του, εφ’ όσον έχει ξεκινήσει η ροή εργασίας επεξεργασίας της αίτησης και οι παρόχους τεκμηρίων στους οποίους έχει προωθηθεί αδυνατούν προς το παρόν να στείλουν το τεκμήριο.
  7. ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ: Η αίτηση σας έχει ακυρωθεί, επειδή κανένας διαθέτης τεκμηρίων από αυτούς που έχει επιλέξει ο χρήστης δεν μπορεί να προμηθεύσει το σχετικό τεκμήριο
  8. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: Το τεκμήριο που έχει ζητηθεί βρίσκεται στην Βιβλιοθήκη είτε θα πρέπει να έρθετε να το παραλάβετε εάν πρόκειται για βιβλίο, είτε σας έχει ήδη αποσταλεί στο email σας, εάν πρόκειται για άρθρο (τα άρθρα από το ΕΚΤ παραλαμβάνονται σε φωτοτυπία από την Βιβλιοθήκη).
  9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ: Εμφανίζεται όταν ο χρήστης δεν είναι σίγουρος σχετικά με το αν επιθυμεί να ανανεώσει τον χρόνο διαδανεισμού του βιβλίου που έχει στην κατοχή του. Εξυπακούεται όμως ότι δεν έχει παρέλθει η κανονική προθεσμία επιστροφής του βιβλίου.
  10. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ: Η κατάσταση αυτή εμφανίζεται όταν ένας χρήστης έχει λάβει ένα βιβλίο και επιθυμεί να ανανεώσει τις ημέρες διαδανεισμού, αφού πρώτα έχει πληρώσει το σχετικό αντίτιμο για την ενέργεια αυτή. Σχετικά με τις χρεώσεις που υπάρχουν μπορείτε να ενημερωθείτε από το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης.
  11. ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ: Η κατάσταση αυτή αναφέρεται μόνο για τις αιτήσεις για βιβλία και σημαίνει πως το βιβλίο που έχετε στην κατοχή σας έχει καθυστερήσει να επιστρέψει. Ανάλογα με τον διαθέτη που σας το έχει προμηθεύσει υπάρχουν σχετικές οδηγίες σχετικά με τα πρόστιμα που υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε από σχετικό email που θα λάβετε από το σύστημα.
  12. ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΕ: Η κατάσταση εμφανίζεται όταν το βιβλίο που έχει διαδανειστεί ο χρήστης έχει επιστρέψει κανονικά στην Βιβλιοθήκη.
  13. ΧΑΘΗΚΕ: Η κατάσταση εμφανίζεται όταν το τεκμήριο έχει χαθεί, είτε από την πλευρά του χρήστη, είτε από την πλευρά της Βιβλιοθήκης.
  14. ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ: Η αίτηση σας έχει απορριφθεί από το σύστημα επειδή δεν περιέχει τουλάχιστον τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται ή μετά από σχετικό αίτημα του χρήστη πριν ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης του.
  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email