Σημερινό ωράριο εξυπηρέτησης: από 08:00 έως 21:00
 • English
 • Πληροφορίες για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

  Για την χρήση της πλειοψηφίας των συνδρομητικών ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης της ΒΥΠ (ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία, βάσεις δεδομένων κλπ) απαιτείται ο προσωπικός σας υπολογιστής να ανήκει στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών, δηλαδή να έχει IP διεύθυνση εντός του ορίου των διευθύνσεων που ανήκουν στο πανεπιστήμιό μας.

  Αυτό γιατί κάθε συμφωνία πρόσβασης σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική πηγή πληροφόρησης προβλέπει ως μηχανισμό αναγνώρισης της ταυτότητας των χρηστών από τον εκδότη-διαθέτη της πηγής, την αναγνώριση της IP διεύθυνσης του μηχανήματος (Η/Υ) με την οποία αυτό συνδέεται («βγαίνει») στο Internet. Για τους χρήστες της ΒΥΠ και του Πανεπιστημίου Πατρών υπάρχει διαθέσιμος ένας αριθμός συγκεκριμένων IP διευθύνσεων για το σύνολο των χρηστών εντός του Ιδρύματος και οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί και σε κάθε εκδότη – διαθέτη ηλεκτρονικής πηγής. Ως εκ τούτου όταν κάποιος προσπαθήσει π.χ. να διαβάσει το πλήρες κείμενο ενός άρθρου από ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, από ένα χώρο εκτός του Πανεπιστημίου και με σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω κάποιου άλλου Internet provider, ο εξυπηρετητής (server) του εκδότη δεν θα αναγνωρίσει την IP διεύθυνση του μηχανήματος μεταξύ των δηλωμένων αριθμών και θα εμποδίσει τον χρήστη να «κατεβάσει» και να διαβάσει, εκτυπώσει ή αποθηκεύσει το πλήρες κείμενο του άρθρου.

  Μάθετε περισσότερα για τις IP διευθύνσεις από την Wikipedia: the free encyclopedia

  Ρυθμίσεις του φυλομετρητή (browser) σας

  Για την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των περισσοτέρων ηλεκτρονικών περιοδικών και την χρήση των πηγών πληροφόρησης απαιτούνται ή συνιστώνται για την αποφυγή προβλημάτων, οι κατάλληλες ρυθμίσεις μερικών βασικών παραμέτρων ανάλογα με τον browser Που χρησιμοποιείτε:

  • αποφύγετε την χρήση ενός proxy server για την σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ενεργοποιείστε την επιλογή «αποδοχής» Cookies καθώς για την πλειοψηφία των ηλεκτρονικών περιοδικών αποτελεί βασική παράμετρο για την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων
  • αν χρησιμοποιείτε κάποιο firewall προχωρήστε στις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να αναγνωρίζεται πάντα η IP διεύθυνση του μηχανήματός σας.

  Εάν έχετε κάποια απορία τεχνικής φύσης σε σχέση με τα παραπάνω ρωτήστε πρώτα τον τεχνικό υπεύθυνο του Τμήματός σας. Αυτό είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για να σας βοηθήσει και / ή να σας δώσει απαντήσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβασή σας στο δίκτυο, τα σχετικά προγράμματα, πρότυπα, ορολογία κλπ..

  Χρήση ηλεκτρονικών πηγών έξω από το χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών

  Ο μόνος τρόπος για να έχετε πλήρη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της ΒΥΠ από το σπίτι σας ή γενικά από χώρο εκτός του Πανεπιστημίου είναι να συνδέεστε στο Internet μέσω της υπηρεσίας Dial up του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύων.

  Η Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Τηλεφώνου (dialup) καλύπτει τις ανάγκες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών που ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο όταν βρίσκονται σε χώρο εκτός του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Επικοινωνία – Υποστήριξη:

  Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα τεχνικής φύσης σχετικά με την χρήση των ιστοσελίδων ή των διαφόρων δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών, καθώς και για τις υποδομές Η/Υ και δικτύου της ΒΚΠ μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο προσωπικό:

  • Νίκος Κάτρης, 2610 969 631, katris@upatras.gr
  • ΠάνοςΓεωργίου, 2610 969 623, panos@lis.upatras.gr
  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email