Κλειστά
 • English
 • Διακήρυξη της Alhambra για την Ανοικτή Πρόσβαση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης

  Τα τελευταία χρόνια, η Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία έχει εξελιχθεί σε βασική προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα των φορέων χρηματοδότησης της έρευνας, στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα κλπ. Η προώθηση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η Ανοικτή Πρόσβαση απαιτεί την εποικοδομητική συνεργασία του συνόλου των εμπλεκομένων: διοικήσεις, συγγραφείς/δημιουργούς, εκδότες, βιβλιοθήκες, χρήστες.

  Με αυτά τα δεδομένα ως αφετηρία ο Σύνδεσμος των Βιβλιοθηκών της Νότιας Ευρώπης (Southern European Libraries Link-SELL) που εκπροσωπεί κοινοπραξίες βιβλιοθηκών από την Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Τουρκία και το Ισπανικό Ίδρυμα Επιστήμης και Τεχνολογίας (Fundacion Espanola para la Ciencia y la Tecnologia – FECYT) ανέλαβαν την πρωτοβουλία να οργανώσουν τη συνάντηση εργασίας «Policies for the development of OA in Southern Europe», στις 12-14 Μαΐου 2010, στη Γρανάδα της Ισπανίας.

  Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ αντιπροσώπων από φορείς που εμπλέκονται ή/και δραστηριοποιούνται στα θέματα Ανοικτής Πρόσβασης (δημόσια διοίκηση, φορείς χρηματοδότησης, συγγραφείς, εκδότες, βιβλιοθήκες) στη Νότια Ευρώπη, το οποίο θα αναλάβει την προώθηση των κατάλληλων κοινών πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης σε κάθε χώρα της περιοχής: Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Τουρκία.

  Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι αναφορές για την υφιστάμενη κατάσταση στα θέματα Ανοικτής Πρόσβασης σε κάθε χώρα της Νότιας Ευρώπης, ενώ μέσα από τη δημιουργία μικρών ομάδων εργασίας σε στοχευμένα ζητήματα επιχειρήθηκε η καταγραφή, ανάλυση και επεξεργασία πολλών διαφορετικών παραμέτρων και προβλημάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση.

  Στην Ελληνική ομάδα εργασίας συμμετείχαν οι κ.κ. Ιωάννης Κλαψόπουλος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και Παναγιώτης Γεωργίου (Πανεπιστήμιο Πατρών) εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – ΣΕΑΒ, Εύη Σαχίνη και Βικτωρία Τσουκαλά εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης – ΕΚΤ καθώς και η κα Μάγγη Μίνογλου, εκδότρια.

  Το αποτέλεσμα των εργασιών της συνάντησης ήταν η σύνταξη της διακήρυξης Alhambra Declaration on Open Access όπου περιέχονται:

  • γενικές και ειδικές συστάσεις και προτάσεις για τη δημιουργία πολιτικών ανάπτυξης της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη και ειδικότερα για:
  • την υιοθέτηση πρωτοβουλιών ενημέρωσης και τεκμηρίωσης για την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης μεταξύ των ερευνητών, συγγραφέων, πολιτικών οργανισμών, κέντρων λήψης αποφάσεων κλπ
  • τη δημιουργία βιώσιμων εναλλακτικών εκδοτικών μοντέλων
  • τη διασφάλιση της ποιότητας των εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης
  • την προώθηση της χρήσης των ιδρυματικών καταθετηρίων
  • συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών για την προώθηση των συστάσεων και προτάσεων της διακήρυξης και γενικότερα για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης σε κάθε χώρα της Νοτίου Ευρώπης.

  Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση. Ο ΣΕΑΒ, ως ιδρυτικό μέλος του SELL, και με ενεργό συμμετοχή στα εγχώρια και διεθνή τεκταινόμενα στο χώρο της Ανοικτής Πρόσβασης τα τελευταία χρόνια, συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία της συνάντησης εδώ και ένα χρόνο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της σύνταξης και της συνεχούς επικαιροποίησης της αναφοράς για την υφιστάμενη κατάσταση της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα.

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email