Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω δυνατότητες για να αναζητήσετε και εντοπίσετε τις πηγές πληροφόρησης που σας ενδιαφέρουν: τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών βιβλίων, βάσεις δεδομένων, διδακτορικές διατριβές, ψηφιοποιημένα τεκμήρια, επιλεγμένες και αξιολογημένες πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο, καταλόγους ελληνικών και ξένων βιβλιοθηκών κ.ά.

Αναζήτηση πηγής


Τύπος αναζήτησης:

 Αναζήτηση σε:
Κατάλογος   
Ηλεκτρονικά Περιοδικά   
Βάσεις Δεδομένων   
Δικτυακοί Τόποι   
Ηλεκτρονικά Βιβλία   
Κοσμόπολις   

Σύνθετη αναζήτηση