Κλειστά
 • English
 • Υποστήριξη για το TurnItIn

  Οδηγός χρήσης του TurnItIn

  Κατεβάστε τον οδηγό χρήσης του TurnItIn σε εκτυπώσιμη μορφή.
  Ο οδηγός χρήσης του TurnItIn σε εκτυπώσιμη μορφή

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

  Όλοι οι δικαιούχοι χρήστες του TurnItIn, δηλαδή οι διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, πρέπει να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό χρήστη. Υπάρχουν δύο τρόποι δημιουργίας λογαριασμού:

  • Μαζικά: ο διαχειριστής του ιδρύματος δημιουργεί λογαριασμό στο διδακτικό προσωπικό. Σε αυτή την περίπτωση κάθε χρήστης λαμβάνει μία πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του ζητά να δημιουργήσει κωδικό. Αυτή είναι η επιλογή του Πανεπιστημίου μας και κάθε Μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να έχει λάβει ένα σχετικό μήνυμα. Εάν δεν το έχετε λάβει, τότε επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη για να επαναλάβει το προσωπικό της την αποστολή της πρόσκλησης.
  • Ειδικά: ο κάθε χρήστης δημιουργεί έναν λογαριασμό. Για τη δημιουργία λογαριασμού απαιτείται η χρήση αναγνωριστικού λογαριασμού Account ID και του κλειδιού συμμετοχής Join key. Και τα δύο αναγνωριστικά παραδίδονται από το διαχειριστή του ιδρύματος, ώστε να πιστοποιηθεί ότι είναι εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές κάθε επιπέδου δεν ανήκουν στην κατηγορία των εξουσιοδοτημένων χρηστών.

  Αν έχετε λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα καλωσορίσματος αυτό επιβεβαιώνει ότι ο διαχειριστής του συστήματος TurnItIn σας έχει προσθέσει στο λογαριασμό του ιδρύματος και αυτό θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε τάξεις, να προσθέσετε φοιτητές και να αναρτήσετε εργασίες. Για να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο TurnItIn πατήστε το κουμπί Get Started στο ηλεκτρονικό μήνυμα καλωσορίσματος που έχετε λάβει.

  Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό εισόδου (password) εισάγετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, η οποία πρέπει να είναι ίδια με αυτή που σας έχει αποσταλεί η πρόσκληση και συμπληρώστε το επώνυμό σας. Προσέξτε πως, επειδή τα στοιχεία αντλούνται από τα μητρώα του Κέντρου Δικτύων, το επώνυμό σας βρίσκεται στα ελληνικά και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να το πληκτρολογήσετε. Στη συνέχεια επιλέξτε Next και κατόπιν θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα πιστοποιεί το λογαριασμό σας με θέμα Set up your TurnItIn Account.

  O κωδικός πρέπει να είναι από 6 έως 12 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον ένα γράμμα και έναν αριθμό. Επιλέξτε Create Password ώστε να ολοκληρωθεί ο λογαριασμός σας.

  Ο λογαριασμός σας έχει ολοκληρωθεί και θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μπορείτε πλέον να συνδεθείτε στο σύστημα.

  Μετά την είσοδο σας στο TurnItIn μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος. Επιλέξτε μια ερώτηση ασφαλείας σε περίπτωση που θα σας χρειαστεί για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Next για να συνεχίσετε.

  Στην συνέχεια επιλέξτε το I Agree—Continue, ώστε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης του TurnItIn.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  Η κεντρική οθόνη του συστήματος σας δείχνει τις τάξεις που έχετε δημιουργήσει. Η έννοια της τάξης είναι πολύ σημαντική για τη δόμηση του συστήματος και λειτουργεί σε συνδυασμό με την έννοια της εργασίας (assignment), καθώς το σύστημα λειτουργεί για όλον τον κάθετο άξονα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, από τα προπτυχιακά μαθήματα ως τα μεταπτυχιακά.

  Προσθήκη τάξης & διαχείριση πληροφοριών

  Επιλέξτε το κουμπί Add Class για να δημιουργήσετε μια τάξη. Στη σελίδα Create a New Class, επιλέξτε τον τύπο της εργασίας (Class type), ο οποίος συνιστάται να είναι ο απλός τύπος μαθήματος (Standard). Προτείνεται να μην δημιουργείτε Master Class, γιατί αυξάνει την πολυπλοκότητα χρήσης, αφού συστατικό στοιχείο είναι η ύπαρξη βοηθών (Teaching Assistants).

  Eισάγετε το όνομα της τάξης (Class name) και έναν κωδικό εγγραφής (Enrollment key). Ο κωδικός εγγραφής είναι υποχρεωτικός και αποτελεί τον κωδικό που οι φοιτητές θα χρησιμοποιούσαν για να εγγράφονται στην τάξη σας. Επειδή στο Πανεπιστημιό μας οι φοιτητές δεν είναι δικαιούχοι χρήστες, η συμπλήρωση αυτού του πεδίου γίνεται για καθαρά τυπικούς λόγους. Εισάγετε κάποιους θεματικούς όρους (Subject area(s)) και το επίπεδο του μαθήματος (Student level(s)). Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του μαθήματος (start date / end date) είναι ουσιαστικά οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του μαθήματος που έχετε δημιουργήσει. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, οι φοιτητές δεν θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν εργασίες ή να εγγράφονται. Η προεπιλεγμένη διάρκεια για όλες τις τάξεις είναι έξι μήνες. Αν θέλετε, όμως, η τάξη να ισχύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορείτε να τροποποιήσετε την ημερομηνία λήξης της τάξης (end date). Από την επιλογή Edit μπορείτε να τροποποιήσετε τις επιλογές σας.

  Αν θέλετε, για να συντομεύσει η διαδικασία προσθήκης νέας τάξης μπορείτε να επιλέξετε τη δυνατότητα αντιγραφής (Copy) και να αλλάξετε τα χρονικά όρια ή όποια άλλη ρύθμιση χρειάζεται.

  Πληροφορίες για την τάξη

  Η νέα σας τάξη θα εμφανίζεται πλέον στη λίστα των τάξεων που ανήκουν στον λογαριασμό σας. Ο αριθμός αριστερά από την τάξη που έχετε δημιουργήσει είναι το αναγνωριστικό της (Class ID). Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις της τάξης ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας στα δεξιά της τάξης σας.

  Δεν θα πρέπει να μοιραστείτε το αναγνωριστικό της τάξης και τον κωδικό εγγραφής. Με το αναγνωριστικό της τάξης και τον κωδικό οποιοσδήποτε σε οποιοδήποτε ίδρυμα θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην τάξη σας.

  Δημιουργία εργασίας και σχετικές ρυθμίσεις

  Αφού δημιουργήσετε την τάξη, στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσετε μια εργασία (Assignment). Επιλέξτε Add Assignment. Εισάγετε ένα τίτλο και επιλέξτε ημερομηνία έναρξης και λήξης για την υποβολή εργασιών.

  Η προεπιλεγμένη επιλογή υποβολής εργασιών επιτρέπει την ανάρτηση των τύπων των αρχείων που το TurnItIn υποστηρίζει, βλ Allow only file types that TurnItIn can check for originality, και οι οποίοι είναι:

  Microsoft Word, PowerPoint, Word Perfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Έγγραφα Google

  Aν θέλετε κάποιο άλλο τύπο αρχείου θα πρέπει να επιλέξτε το Allow any file type, αλλά σε αυτήν περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι το TurnItIn θα μπορέσει να δημιουργήσει την αναφορά (originality report).

  Παρότι ο τίτλος της επόμενης ενότητας ρυθμίσεων είναι «προαιρετικές επιλογές» (Optional settings), αυτή είναι πολύ σημαντική για την αντιπαραβολή που κάνει το σύστημα. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να επιτρέψετε την υποβολή εργασιών μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, επιλέγοντας στο σημείο Allow submissions after the due date? το Yes. Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις που αφορούν την τελική αναφορά. Υπάρχουν τρεις επιλογές:

  • η αναφορά να είναι και η τελική αμέσως μετά την υποβολή της εργασίας (immediately first report is final). Σε αυτήν την περίπτωση ο φοιτητής δεν μπορεί να υποβάλει εκ νέου εργασία.
  • η αναφορά να είναι ενδιάμεση (immediately- can overwrite reports until due date). Σε αυτήν την περίπτωση ο φοιτητής μπορεί να υποβάλλει εκ νέου την εργασία του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.
  • η τρίτη επιλογή  On due date όπου η αναφορά θα δημιουργηθεί μόνο κατά την καταληκτική ημερομηνία, αυτή η επιλογή δίνει τη δυνατότητα να συγκριθούν όλες οι εργασίες που έχουν υποβληθεί, όταν θα δημιουργηθεί η τελική αναφορά.

  Επίσης υπάρχουν οι επιλογές εξαίρεσης, όπου ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει να μην συμπεριληφθεί στην αντιπαραβολή η βιβλιογραφία ή τα χωρία σε εισαγωγικά κτλ. Σε κάποιες περιπτώσεις, εάν το κείμενο έχει μεγάλο τμήμα βιβλιογραφίας, πάνω από το 15% της έκτασής του, το σύστημα θα σας βγάλει σχετική ειδοποίηση.

  Ο καθηγητής, επίσης, από την επιλογή Allow students to see Originality Reports θα αποφασίσει αν θα έχουν πρόσβαση οι φοιτητές του στην τελική αναφορά ή όχι. Η επιλογή αυτή είναι όντως προαιρετική, γιατί οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να υποβάλλουν εργασίες και να δουν τις αναφορές.

  Πολύ σημαντική είναι η επιλογή Submit papers to, η οποία ουσιαστικά καθορίζει αν η εργασία θα αποθηκευτεί στη βάση του TurnItIn ή όχι. Εάν δεν θέλετε να αποθηκευτεί στο σύστημα, τότε θα πρέπει να επιλέγετε το No Repository. Για την περίπτωση που θέλετε να ελέγχετε εργασίες μεταπτυχιακού κύκλου, η αναρτησή τους στο σύστημα δεν χρειάζεται, καθώς το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου μας είναι συνδεδεμένο με το TurnItIn και πάντα θα εντοπίζονται. Βεβαίως, όσες περισσότερες εργασίες αποθηκεύονται τόσο εμπλουτίζεται η βάση και άρα η σύγκριση είναι πιο έγκυρη.

  Η επιλογές που σας δίνονται στον τομέα Search Options σας επιτρέπουν να αποκλείετε κάποιες από τις πηγές στις οποίες ανατρέχει το σύστημα για την αντιπαραβολή. Για παράδειγμα, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποκλείετε το περιεχόμενο περιοδικών εκδοτικών οίκων όταν εξετάζετε κείμενα εργασιών προπτυχιακού κύκλου ή το περιεχόμενο εργασιών φοιτητών όταν εξετάζετε επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες. Τέλος, επιλέξτε Submit για να δημιουργήσετε τη νέα εργασία στην τάξη σας.

  Υποβολή εργασίας από έναν διδάσκοντα

  Αν θέλετε να υποβάλλετε ένα έγγραφο, επιλέξτε τον σύνδεσμο View στα δεξιά του τίτλου της εργασίας μαθήματος για να ανοίξετε τον κατάλογο με τα έγγραφα που έχουν ήδη αναρτηθεί και στη συνέχεια επιλέξτε το Submit Paper. Εναλλακτικά, μπορείτε από τις επιλογές που σας παρέχονται από το κουμπί More actions να επιλέξετε το Submit.

  Μπορείτε να υποβάλλετε ένα μεμονωμένο αρχείο (Single File Upload), ένα σύνολο αρχείων (Multiple Files Upload), ένα κείμενο με αντιγραφή και επικόλληση (Cut and Paste Upload) ή ένα συμπιεσμένο αρχείο με πολλά έγγραφα (Zip File Upload).

  Η διαδικασία ανάρτησης υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα ότι το ανώτερο μέγεθος ενός αρχείου είναι 400 σελίδες ή 40 ΜΒ.

  Στην ιστοσελίδα ανάρτησης εργασίας, εισάγετε τον τίτλο της εργασίας και επιλέξτε το όνομα του συγγραφέα από το αναπτυσσόμενο μενού, εάν είναι εγγεγραμμένος. Εάν δεν είναι, θα έχετε τη μόνη επιλογή Non-enrolled Student και θα πρέπει να εισάγετε εσείς τα στοιχεία του συγγραφέα της εργασίας και τον τίτλο της.

  Οι χρήστες έχουν την επιλογή να φορτώσουν ένα αρχείο από: τον υπολογιστή, το Dropbox ή το GoogleDrive. Για δημιουργηθούν αναφορές για εργασίες μαθήματος που επιτρέπουν την ανάρτηση αρχείων θα πρέπει να υποστηρίζονται οι ακόλουθες μορφές:

  Microsoft Word, PowerPoint, Word Perfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Έγγραφα Google (υποβάλλονται μέσω της δυνατότητας υποβολής στο Google Drive).

  Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Upload για να μεταφορτώσετε την εργασία.

  Επιβεβαίωση υποβολής εργασίας

  Μια προεπισκόπηση της εργασίας που πρόκειται να υποβάλλετε θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα. Δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτήν τη ιστοσελίδα και επιβεβαιώστε ότι είναι σωστές. Για την τελική υποβολή πατήστε το κουμπί Confirm. Το σύστημα θα σας δώσει μια επιλογή για να επιστρέψετε στον κατάλογο των εργασιών (Go to assignment inbox).

  Κάθε έγγραφο που αναρτάται λαμβάνει έναν κωδικό (Paper ID), που μπορεί να είναι χρήσιμος για διάφορες μελλοντικές χρήσεις.

  ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Ο κατάλογος εγγράφων για κάθε εργασία (Assignment inbox) εμφανίζει τα κείμενα που έχουν υποβληθεί μαζί με τις διαθέσιμες αναφορές τους. Για να ανοίξετε μια αναφορά επιλέξτε τον τίτλο του εγγράφου που σας ενδιαφέρει. Εάν η αναφορά δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη, τότε ο σύνδεσμος δεν θα είναι ενεργός και θα πρέπει να περιμένετε λίγα λεπτά.

  Η αναφορά θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο που ονομάζεται «πρόγραμμα προβολής εγγράφων» (Document Viewer), το οποίο επιτρέπει στους καθηγητές να έχουν λεπτομερή εικόνα για τα αποτελέσματα της αναφοράς.

  Όλες οι πηγές που εντοπίστηκαν ότι παρουσιάζουν ομοιότητα κατά την υποβολή του εγγράφου βρίσκονται στη δεξιά μπάρα. Πιο ψηλά ιεραρχικά βρίσκονται οι πηγές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επικάλυψη με το έγγραφο που έχετε αναρτήσει.

  Διαβάζοντας μια αναφορά

  Από τη δεξιά στήλη μπορείτε να χειριστείτε την αναφορά. Το πρώτο -μαύρο- εικονίδιο δείχνει ότι μια αναφορά αποτελείται από κάποια επίπεδα (layers). Στην περίπτωση του Ιδρύματός μας, το μόνο διαθέσιμο επίπεδο είναι αυτό του Similarity Check.

  Η κόκκινη ομάδα εικονιδίων διακρίνεται ως εξής:

  Το πρώτο τετράγωνο, αυτό με τον αριθμό, δίνει το ποσοστό επικάλυψης. Πατώντας το διευρύνεται η πλαϊνή μπάρα για να φανούν οι πηγές και τα ποσοστά τους με φθίνουσα σειρά.

  Με το δεύτερο τετράγωνο μπορείτε να αποκλείσετε κάποιες πηγές, εάν δεν θέλετε να είναι μέρος των αποτελεσμάτων. Αφού πρώτα τις επιλέξετε και πατήσετε το κουμπί Exclude Sources. Ανάλογα με το πόσο η επιλογή αυτή επηρεάζει το αποτέλεσμα, η αναφορά θα μεταβληθεί και θα εμφανίσει ένα νέο ποσοστό επικάλυψης.

  Το τρίτο τετράγωνο δείχνει τα φίλτρα που έχουν εφαρμοστεί στην αναφορά. Για παράδειγμα, μπορείτε να εξαιρείτε από την αναφορά τα κείμενα σε εισαγωγικά, να εξαιρείτε τη βιβλιογραφία, να εξαιρείτε μικρά τμήματα κειμένου και να σηματοδοτούνται οι διαφορετικές πηγές με διαφορετικούς χρωματισμούς (Multi-Color Highlighting).

  Το τέταρτο τετράγωνο σας εμφανίζει, εάν υπάρχουν, τις πηγές που έχουν εξαιρεθεί. Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να τις επαναφέρετε επιλέγοντας το κατάλληλο πλήκτρο Restore.

  Το γκρίζο σύνολο εικονιδίων σας επιτρέπει να κατεβάσετε την αναφορά, την απόδειξη υποβολής, το κείμενο που έχετε υποβάλλει και σας δίνει πληροφορίες για την υποβολή.

  Εάν στο φάκελό σας εμφανίζεται το κείμενο Not Available αντί του εικονιδίου Originality Report, αυτό σημαίνει ότι ο καθηγητής σας έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα να βλέπουν οι φοιτητές αναφορές πρωτοτυπίας για αυτή την εργασία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στην αναφορά πρωτοτυπίας της εργασίας σας επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα του μαθήματος.

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email