Σημερινό ωράριο εξυπηρέτησης: από 08:00 έως 21:00
 • English
 • Υποστήριξη για το TurnItIn

  Συνδεθείτε με το TurnItIn

  Όλοι οι χρήστες του TurnItIn πρέπει να δημιουργήσουν ένα προφίλ χρήστη. Για να ξεκινήσει κάποιος τη χρήση του TurnItIn χρειάζεται να δημιουργήσει ένα λογαριασμό. Υπάρχουν δύο τρόποι δημιουργίας λογαριασμού:

  • Μαζικα: ο διαχειριστής του Iδρύματος δημιουργεί λογαριασμό στο διδακτικό προσωπικό. Σε αυτή την περίπτωση κάθε χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του ζητά να δημιουργήσει κωδικό.
  • Ειδικά: ο κάθε χρήστης δημιουργεί έναν λογαριασμό. Για τη δημιουργία λογαριασμού απαιτείται η χρήση αναγνωριστικού λογαριασμού Account ID και του κλειδιού συμμετοχής “join key’. Και τα δύο αναγνωριστικά παραδίδονται από το διαχειριστή του ιδρύματος, ώστε να πιστοποιηθεί ότι είναι εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές κάθε επιπέδου δεν ανήκουν στην κατηγορία των εξουσιοδοτημένων χρηστών.

  Αν έχετε λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα καλωσορίσματος αυτό επιβεβαιώνει ότι ο διαχειριστής του συστήματος TurnItIn σας έχει προσθέσει στο λογαριασμό του Iδρύματος και αυτό θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε τάξεις, να προσθέσετε φοιτητές και να αναρτήσετε εργασίες. Για να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο TurnItIn ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Κάντε κλικ στο κουμπί Get Started από το ηλεκτρονικό μήνυμα καλωσορίσματος που έχετε λάβει.

  Για να δημιουργήσετε ένα κωδικό (password) εισάγετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, η οποία πρέπει να είναι ίδια με αυτή που σας έχει αποσταλεί η πρόσκληση και συμπληρώσετε το επώνυμο σας. Στη συνέχεια επιλέξτε Next και κατόπιν θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα πιστοποιεί το λογαριασμό σας με θέμα Set up your TurnItIn Account.

  Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Αυτό θα σας ανακατευθύνει πίσω στη σελίδα ρυθμίσεων του λογαριασμού σας.

  Για να ολοκληρώσετε το λογαριασμό σας, εισάγετε έναν κωδικό (Password) και επιβεβαιώστε τον. O κωδικός πρέπει να είναι από 6 έως 12 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον ένα γράμμα και έναν αριθμό. Επιλέξτε Create Password ώστε να ολοκληρωθεί ο λογαριασμός σας.

  Ο λογαριασμός σας έχει ολοκληρωθεί και θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μπορείτε πλέον να συνδεθείτε στο σύστημα.

  Μετά την είσοδο σας στο TurnItIn μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος. Επιλέξτε μια ερώτηση ασφαλείας που θα σας χρειαστεί για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Κάντε κλικ στο κουμπί “Επόμενο” (next) για να συνεχίσετε.

  Στην συνέχεια επιλέξτε το I Agree—Continue, ώστε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης του TurnItIn

  Προσθήκη τάξης και διαχείριση πληροφοριών τάξης

  Επιλέξτε το κουμπί Add Class για να δημιουργήσετε μια τάξη. Στη σελίδα Create a New Class, εισάγετε το όνομα της τάξης και έναν κωδικό εγγραφής (password). Ο κωδικός εγγραφής είναι ο κωδικός που οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν για την τάξη σας. Επιλέξτε έναν κωδικό που είναι εύκολο να το θυμούνται οι φοιτητές σας και περιέχει μόνο πεζά γράμματα. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του μαθήματος (start and end date) είναι ουσιαστικά οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του μαθήματος που έχετε δημιουργήσει. Μετά το πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας (end date), οι φοιτητές δεν θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν εργασίες ή να εγγράφονται. Η προεπιλεγμένη διάρκεια για όλες τις τάξεις είναι έξι μήνες αν θέλετε όμως η τάξη να ισχύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορείτε να τροποποιήσετε την ημερομηνία λήξης της τάξης (end date). Από την επιλογή Εdit μπορείτε να τροποποιήσετε τις επιλογές σας.

  Πληροφορίες για την τάξη

  Η νέα τάξη σας θα εμφανίζεται πλέον στη λίστα των τάξεων που ανήκουν στον λογαριασμό σας. Ο αριθμός αριστερά από την τάξη που έχετε δημιουργήσει θα είναι το αναγνωστικό (id) της τάξης σας. Οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν αυτό το αναγνωριστικό μαζί με τον κωδικό πρόσβασης για να εγγραφούν στην τάξη αυτή. Μπορείτε να δείτε τον κωδικό πρόσβασής ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας στα δεξιά της τάξης σας.

  Θα πρέπει να δώσετε το αναγνωριστικό της τάξης σας και τον κωδικό πρόσβασής σας στους φοιτητές σας, ώστε να μπορούν να εγγραφούν στην τάξη σας και να υποβάλλουν τις εργασίες τους. Δεν θα πρέπει να μοιραστείτε τον κωδικό δημόσια έξω από το ίδρυμά σας. Με το αναγνωριστικό της τάξης και τον κωδικό οποιοσδήποτε σε οποιοδήποτε ίδρυμα θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην τάξη σας.

  Δημιουργία καταχώρησης εργασίας και σχετικές ρυθμίσεις

  Αφού δημιουργήσετε την τάξη, στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσετε την εργασία (Assignment). Επιλέξτε το Add Assignment. Εισάγετε ένα τίτλο και επιλέξτε ημερομηνία έναρξης και λήξης για την υποβολή εργασιών. Η προεπιλεγμένη επιλογή υποβολής εργασιών επιτρέπει την ανάρτηση των τύπων των αρχείων που η TurnItIn υποστηρίζει, βλ Allow only file types that TurnItIn can check for originality, και οι οποίοι είναι:

  Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Έγγραφα Google

  Aν θέλετε κάποιο άλλο τύπο αρχείου θα πρέπει να επιλέξτε το Allow any file type, αλλά σε αυτήν περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι το TurnItIn θα μπορέσει να δημιουργήσει την αναφορά (originality report). Στις προαιρετικές επιλογές (optional settings), έχετε τη δυνατότητα να επιτρέψτε υποβολή εργασιών μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, επιλέγοντας Yes. Επίσης μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις που αφορούν την τελική αναφορά. Υπάρχουν τρεις επιλογές:

  1. η αναφορά να είναι και η τελική αμέσως μετά την υποβολή της εργασίας (immediately first report is final). Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να υποβάλει ο φοιτητής εκ νέου εργασία.
  2. η αναφορά να είναι ενδιάμεση (immediately- can overwrite reports until due date). Σε αυτήν την περίπτωση ο φοιτητής μπορεί να υποβάλλει εκ νέου την εργασία του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.
  3. η τρίτη επιλογή On due date όπου η αναφορά θα δημιουργηθεί μόνο κατά την καταληκτική ημερομηνία, αυτή η επιλογή δίνει τη δυνατότητα να συγκριθούν όλες οι εργασίες που έχουν υποβληθεί, όταν θα δημιουργηθεί η τελική αναφορά.

  Επίσης υπάρχουν οι επιλογές «εξαίρεσης», όπου ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει να μην συμπεριληφθεί στον έλεγχο η βιβλιογραφία ή τα κομμάτια με εισαγωγικά κτλ. Ο καθηγητής επίσης από την επιλογή Allow students to see Originality Reports θα αποφασίσει αν θα έχουν πρόσβαση οι φοιτητές του στην τελική αναφορά ή όχι. Πολύ σημαντική είναι η επιλογή Submit papers to, η οποία ουσιαστικά καθορίζει αν η εργασία θα αποθηκευτεί στη βάση του TurnItIn ή όχι. Βεβαίως όσες περισσότερες εργασίες αποθηκεύονται τόσο εμπλουτίζεται η βάση και άρα η σύγκριση είναι πιο έγκυρη.

  Τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Submit για να δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο εργασίας (assignment) στην αρχική σελίδα της τάξης σας.

  Υποβολή εργασίας ως καθηγητής

  Αν θέλετε να υποβάλλετε ο ίδιος μια εργασία, κάντε κλικ στο σύνδεσμο View στα δεξιά της υποβολής εργασίας για να ανοίξετε τα εισερχόμενα υποβολής εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Submit Paper.

  Στη σελίδα υποβολής εργασίας, εισαγάγετε τον τίτλο της εργασίας και επιλέξτε το όνομα του συγγραφέα από το αναπτυσσόμενο μενού. H επιλογή αυτή αφορά στους ήδη εγγεγραμμένους μαθητές.

  Οι χρήστες έχουν την επιλογή να φορτώσουν ένα αρχείο από: τον υπολογιστή, το Dropbox ή το Google Drive. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά υποβολής. Επιλέξτε από αυτόν τον υπολογιστή, επιλέξτε από το Dropbox ή επιλέξτε από το Google Drive και επιλέξτε το αρχείο για υποβολή.

  Για εργασίες που επιτρέπουν μόνο υποβολές αρχείων που είναι σε θέση να δημιουργήσουν αναφορές ελέγχου αυθεντικότητας, υποστηρίζονται οι ακόλουθες μορφές:

  Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Έγγραφα Google (υποβάλλονται μέσω της δυνατότητας υποβολής στο Google Drive).

  Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Μεταφόρτωση» για να μεταφορτώσετε την εργασία.

  Επιβεβαίωση υποβολής εργασίας

  Μια προεπισκόπηση της εργασίας που πρόκειται να υποβάλλετε θα εμφανιστεί στη σελίδα. Δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα και επιβεβαιώστε ότι είναι σωστές. Για την τελική υποβολή πατήστε το κουμπί «Eπιβεβαίωση».

  Πρόσβαση στα εισερχόμενα

  Αφού έχετε υποβάλλει μια εργασία το σύστημα θα ξεκινήσει να δημιουργήσει μία αναφορά για την εργασία και θα δημιουργήσει μια αναφορά μέσα σε λίγα λεπτά για όλους τους τύπους αρχείων που υποστηρίζει το σύστημα. Για να δείτε την αναφορά κάντε κλικ το κουμπί στην σελίδα επιβεβαίωσης υποβολής. Τα εισερχόμενα υποβολής θα ανοίξουν. Σημειώστε ότι μπορείτε επίσης να ανοίξετε τα εισερχόμενα από την αρχική σελίδα της τάξης επιλέγοντας προβολή στη στήλη Αctions δίπλα από την εργασία.

  Προβολή αναφορών

  Τα εισερχόμενα των εργασιών που έχετε υποβάλει εμφανίζουν τις εργασίες που έχετε υποβάλει μαζί με τις διαθέσιμες αναφορές. Για να ανοίξετε τις αναφορές της εργασίας που υποβάλετε επιλέξτε το εικονίδιο των αναφορών. Σημείωση: ένα γκρι εικονίδιο δείχνει ότι η αναφορά δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί. Θα πρέπει να περιμένετε λίγα λεπτά και να κάνετε ανανέωση του προγράμματος περιήγησης.

  Η αναφορά θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο που ονομάζεται «πρόγραμμα προβολής εγγράφων» το οποίο επιτρέπει στους καθηγητές να έχουν πρόσβαση σε κάθε προϊόν του TurnItIn από ένα σημείο και να τα βλέπουν ταυτόχρονα όλα μαζί σε επίπεδα.

  Όλες οι πηγές που εντοπίστηκαν ότι παρουσιάζουν ομοιότητα κατά την υποβολή της εργασίας βρίσκονται στη μπάρα δεξιά και ιεραρχικά πιο ψηλά βρίσκονται οι πηγές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τη μεγαλύτερη επικάλυψη με το κείμενο που έχετε υποβάλλει.

  Για να αποκλείσετε μια πηγή πρέπει να επιλέξτε να εξαιρεθεί από τις πηγές που γίνεται η έρευνα, κάντε λοιπόν κλικ σε όλες τις πηγές που θέλετε να εξαιρέσετε και αφού τις επιλέξετε κάντε κλικ στο κουμπί Exclude (#), αν η επιλογή αυτή επηρεάζει το αποτέλεσμα η αναφορά θα δημιουργηθεί από την αρχή και θα εμφανιστεί μια νέα αναφορά με νέο ποσοστό επικάλυψης.

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email